SOURCES & LINKS

BELGIUM

KEY DOCUMENTS ON CULTURAL POLICY

Flanders

Adam, Ilke, Karel Arnaut, Berber Bevernage, Marnix Beyen, Leen Beyers, Daniël Biltereyst, Joris Capenberghs, et al. 2018. ‘Let’s talk about colonial collections and restitution’. FARO.

Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. 2011. Witboek interne staatshervorming.

Agirdag, Orhan. 2016. ‘Uitdagingen van etnische diversiteit in het onderwijs’. Ghent, March 22.

Al-Timimi, Haider, Tom Bonte, Yasmina Boudia, Joost Fonteyne, Lisbeth Gruwez, Marie Logie, Gorges Ocloo, et al. 2020. ‘Reflectienota Alden-Biesen Groep’.

Ampe, Els, Rik Daems, Stéphanie D’Hose, Willem-Frederik Schiltz, Carina VAN Cauter, Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, et al. 2020. Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar.

Anciaux, Bert. 2004. ‘Beleidsnota Cultuur 2004-2009’.

Anciaux, Bert. 2006. ‘Vlaams actieplan interculturalisering van, voor en door cultuur, jeugdwerk en sport’. Vlaamse overheid.

Aziz, Rachida. 2017. Niemand zal hier slapen vannacht. Berchem: EPO.

Bajart, Lionel, and Sophie Wilmès. 2019. SÉNAT Question écrite n° 6-2368/ SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2368. Senate.be. Vol. 2018–2019.

Bamps, Hadewych, Michiel Nuytemans, Annemie Rossenbacker, and Jo Steyaert. 2015. ‘Burgerkabinet. Rapportering resultaten’. Levuur/Indiville/Tree Company.

Belfius. 2016. ‘Gids: hoe werkt een gemeente?’

Belgische Senaat. 2019. ‘Bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang’. Senate.be. 15 May 2019.

Ben Yakoub, Joachim, and Wouter Hillaert. 2018. ‘(Witte) instellingen: van congolisering naar dekolonisering’. rektoverso.be. 23 March 2018.

Bresseleers, Maarten, Leen Laconte, Robrecht Vanderbeeken, Ine Hermans, Luc Nowé, Bart Rogé, Maarten Quaghebeur, et al. 2020. ‘toekomstig creatief Vlaanderen opgeofferd onder het mom van haalbaarheid’. podiumkunsten.be. 29 September 2020.

Cordy, Paul. 2020. ‘Het canondebat: Paul Cordy (N-VA) reageert’. deburen.eu. 25 February 2020.

Coudyser, Cathy, Jos Lantmeeters, Marius Meremans, Manuela Van Werde, Piet De Bruyn and Jan Peumans. 2017. ‘Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting’. Vlaams Parlement.

Coudyser, Cathy. 2020. ‘Schriftelijke vraag: Interministeriële Conferentie Cultuur - Werking’. Vlaams Parlement.

Crevits, Hilde, and Sven Gatz. 2016. ‘Cultuur en onderwijs – Samen voor meer en beter’.

Crevits, Hilde, and Sven Gatz. 2018. ‘Cultuur en onderwijs: samen voor nog meer en beter II - Integreren en verankeren’.

D’Hamers, Katrijn, and Elien Doesselaere. 2020. ‘Van Hun Sokkel Getrokken. Controversiële Standbeelden Onder Vuur’. Faro | Tijdschrift over Cultureel Erfgoed, 2020.

Davidts, Wouter. 2004. ‘Vlaanderen Culturele Nevelstad: culturele infrastructuur in een horizontaal verstedelijkt landschap’. In Jaarboek Architectuur Vlaanderen 02-03, Antwerpen: Vlaams Architectuurinstituut (VAi), 71–79.

De Croo, Alexander, and Paul Magnette. 2020. ‘Verslag van de formateurs’.

De Greef, Frie, Guy Gypens, and Wim Bogaert. 2010. ‘Cultuurforum 2010 - Atelier Eco-cultuur’. Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

De Kepper, Miek. 2017. Over Bach, cement en de postbode. 50 jaar lokaal cultuurbeleid. Kalmthout: Pelckmans.

De Paepe, Tom, Bruno De Wever, Paul Janssenswillen, and Karel Van Nieuwenhuyse. 2019. ‘Een canon vol mottenballen’. De Standaard. 14 August 2019.

De Pauw, Wim. 2007. Absoluut modern: cultuur en beleid in Vlaanderen. Brussel: VUB Press.

De Visscher, Kris. 2019. ‘Mensen Met Een Handicap: Thuis in de Wereld van Cultuur?’ 14 January 2019.

De Voldere, Isabelle et al. 2015. Onderzoek naar de mogelijkheden van aanvullende financiering voor de culturele sector. Brussel: IDEA Consult/Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid.

De Voldere, Isabelle. 2017. Onderzoek met betrekking tot een geefbeleid in Vlaanderen. Brussel: IDEA Consult/Stafdienst Informatie en kennismanagement van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

De Wit, Dirk. 2020. ‘Over de betekenis van prijzen in de beeldende kunsten. Welke kwesties spelen er en wat is eigenlijk de historiek van dit soort kunstprijzen?’ Kunsten.be.

Deckmyn, Sam (ed.). 2008. Boekstaven 2008. Brussel: Federatie van organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV).

Deckmyn, Sam (ed.). 2009. Boekstaven 2009. Brussel: Federatie van organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV).

Deckmyn, Sam (ed.). 2010. Boekstaven 2010. Brussel: Federatie van organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV).

Deckmyn, Sam (ed.). 2011. Boekstaven 2011. Brussel: Federatie van organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV).

Deckmyn, Sam (ed.). 2012. Boekstaven 2012. Brussel: Federatie van organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV).

Dēmos vzw. 2018. ‘Macht herverdelen’.

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. 2016. Cultuurcentra in cijfers gevat. Focus op: publieksbereik. Brussels.

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. 2017. Bibliotheken in cijfers gevat. Focus op: bibliotheekinfrastructuur. Brussel.

Departement EWI, VLAIO, and Flanders DC. 2019. ‘De creatieve sector in Vlaanderen’. creatievesector.be.

Diependaele, Matthias. 2020. ‘NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Betreft: Voorontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de verlenging van de verdachte periode, de tariefverlaging voor non-profit legaten en non-profit schenkingen en de invoering van de vriendenerfenis - Principiële goedkeuring’. Vlaamse Regering.

Engagement Arts. 2019. ‘The Skewed Gender Balance in the Boards of Flemish Artistic Organizations’. Rekto:Verso, May.

Gatz, Sven. 2014. ‘Beleidsnota 2014-2019. Cultuur’.

Gatz, Sven. 2015. ‘Strategische Visienota Kunsten. Naar een dynamisch, divers en slagkrachtig kunstenlandschap in Vlaanderen’.

Gatz, Sven. 2017. Conceptnota aan de Vlaamse Regering. Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector. Brussel: Vlaamse Regering.

Gatz, Sven. 2017. ‘Strategische Visienota Cultureel Erfgoed’.

Gatz, Sven. 2018. ‘Actieplan Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur en audiovisuele sector’. Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Gatz, Sven. 2018. ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’.

Gielen, Pascal, Sophie Elkhuizen, Quirijn Van den Hoogen, Thijs Lijster, and Hanka Otte. 2014. ‘De waarde van cultuur’. Brussel: Onderzoekscentrum Arts in Society (Rijksuniversiteit Groningen).

Hesters, Delphine, Simon Leenknegt, and Tom Ruette. 2018. ‘Cherchez les femmes. Genderverhoudingen in directies van structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties’. In Cijferboek Kunsten 2018, 389–400. Brussels: Kunstenpunt.

Hesters, Delphine. 2019. D.I.T. (Do It Together). The position of the artist in today’s art world. Kunstenpocket 3. Brussel: Kunstenpunt.

Jambon, Jan. 2019. ‘Beleidsnota Cultuur 2019-2024’.

Jambon, Jan. 2019. ‘Beleids- en begrotingstoelichting Cultuur. Begrotingsjaar 2020’.

Jambon, Jan. 2020. ‘Strategische Visienota Kunsten’.

Janssens, Joris. 2018. (Re)framing the International. On new ways of working internationally in the arts. Brussel: Kunstenpunt.

Janssens, Joris, Simon Leenknegt, and Tom Ruette, eds. 2018. Cijferboek Kunsten 2018. Brussel: Kunstenpunt.

Janssens, Rudi. 2013. ‘Samenvatting BRIO-taalbarometer 3: diversiteit als norm’. BRIO - Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum. 2013.

Janssens, Rudi. 2018. ‘BRIO-taalbarometer 4: De talen van Brussel’. BRIO - Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum. 2018.

Keulemans, Chris. 2018. Brussel. Op zoek naar territoria van nieuwstedelijke creatie. Brussel: Kunstenpunt.

Koren, Gijsbert. 2018. ‘Crowdfunding in België 2017 – Crowdfunding Cijfers’.

Kunstenpunt, ed. 2019. Landschapstekening Kunsten: Ontwikkelingsperspectieven voor de kunsten anno 2019. Brussel: Kunstenpunt.

Laermans, Rudi. 2002. Het cultureel regiem : cultuur en beleid in Vlaanderen. Tielt: Lannoo.

Lamrabet, Rachida. 2017. Zwijg, allochtoon! Berchem: EPO.

Leenknegt, Simon. 2019. ‘Waarom zijn projectsubsidies belangrijk in de kunsten?’ Kunsten.be.

Leenknegt, Simon. 2020. ‘Structurele subsidies via het Kunstendecreet - Kunsten.’ Kunsten.be.

Leenknegt, Simon. 2020. ‘“Openheid en flexibiliteit, schottenloosheid en respect voor de eigenheid”’. Kunsten. (blog). 12 March 2020.

Leenknegt, Simon. 2020. ‘Belgium (Flanders) - COVID-19 Country Report’. Compendium for Cultural Policies and Trends - COVID-19 overview.

Lievens, John, and Hans Waege, eds. 2005. Cultuurkijker. Cultuurparticipatie in breedbeeld. Eerste analyses van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’. Antwerpen: De Boeck.

Lievens, John, Hans Waege, and Han De Meulemeester, eds. 2005. Cultuurkijker. Cultuurparticipatie gewikt en gewogen. Basisgegevens van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’. Antwerpen: De Boeck.

Lievens, John, and Hans Waege, eds. 2011a. Participatie in Vlaanderen 1. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2009. Leuven: ACCO Uitgeverij.

Lievens, John, and Hans Waege, eds. 2011b. Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009. Leuven: ACCO Uitgeverij.

Lievens, John, Jessy Siongers, and Hans Waege, eds. 2015a. Participatie in Vlaanderen 1. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014. Leuven: ACCO Uitgeverij.

Lievens, John, Jessy Siongers, and Hans Waege, eds. 2015b. Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014. Leuven: ACCO Uitgeverij.

Matheusen, F., Y. Krols, G. de Graef, J. Simons, and D. Detroy. 2010. ‘Het actieplan Interculturaliseren rewind and fastforward’. Mechelen: Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (CIMIC) Katholieke Hogeschool Mechelen.

Meremans, Marius. 2019. ‘Schriftelijke vraag: Culturele tijdschriften en publicaties - Geïntegreerd beleid’. Vlaams Parlement.

Michils, Charlotte. 2020. ‘Meldpunt Agressie tegen Journalisten: een nieuwe stand van zaken’. VVJ. 6 October 2020.

Noppe, Jo, Myriam Vanweddingen, Gerlinde Doyen, Karen Stuyck, Yinte Feys, and Philippe Buysschaert. 2018. ‘Migratie- en integratiemonitor 2018’. Brussel: Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid/Statistiek Vlaanderen.

Overbergh, Ann, Katrien Kiekens, and Dirk De Wit. 2019. ‘First among equals? The art institution today’.

Pacolet, Jozef, and Joris Vanormelingen. 2016. Onderzoek naar een satellietrekening voor cultuur. HIVA, KU Leuven; Leuven.

Post, Mathijs, and Joris Smeets. 2015. Boekstaven 2015. Brussel: Federatie van organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV).

Schauvliege, Joke. 2009. ‘Beleidsnota Cultuur 2009-2014’.

Segers, Katia, Stephanie D’Hose, Staf Pelckmans, and Jan Jambon. 2020. Verslag commissievergadering donderdag 20 februari 2020 11.08u. Vol. 2019–2020. Vlaams Parlement.

Sels, Geert. 2020. ‘Jambon zet nazi-roofkunst op agenda’. De Standaard. 21 February 2020.

Siongers, Jessy, Astrid Van Steen, and John Lievens. 2016. Loont passie? Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen. UGent.

Siongers, Jessy, Mart Willekens, Lucas Pissens, and John Lievens. 2018. Wie heeft het gemaakt? Een onderzoek naar de sociaaleconomische positie van architecten en designers in Vlaanderen. Universiteit Gent.

Siongers, Jessy, Lucas Pissens, John Lievens, and Mart Willekens. 2018. ‘Zo man, zo vrouw? Gender en de creatieve sector in Vlaanderen’. Universiteit Gent, Onderzoeksgroep CuDOS-Vakgroep Sociologie.

Sonecom, Prométhéa, and Observatoire de Politiques Culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 2019. Étude sur le Mécénat/Sponsoring d’entreprise. Brussel.

The Royal Museum for Central Africa. 2020. ‘Restitutiebeleid van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika’. Africamuseum.be. 31 January 2020.

UNIA. 2019. Carnival and the limits of freedom of expression. An analysis by Unia. Brussel: UNIA, Interfederal Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism.

UNESCO Belgium. 2020. ‘The Carnival of Aalst and Its Removal from the UNESCO Intangible Heritage List - Information and Context’. Unesco.be.

Valcke, Peggy, and Ingrid Lambrecht. 2020. ‘Monitoring Media Pluralism in the Digital Era: Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania and Turkey in the Years 2018-2019 - Country Report: Belgium’. Media Pluralism Monitor. Centre for Media Pluralism and Media Freedom.

Van Andel, W., and A. Schramme. 2015. Creatieve industrieën in Vlaanderen. Mapping en bedrijfseconomische analyse. Leuven: Antwerp Management School/Flanders DC.

Van Beurden, Jos. 2018. ‘De toekomst van koloniale collecties. Nationale of Europese uitdaging?’ Faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 2018.

Van de Velde, Ward, Delphine Hesters, and Bart Van Looy. 2013. ‘Kunstenorganisaties op zoek naar inkomsten. Welke businessmodellen zijn haalbaar?’ In Kunstzaken. Financiële en zakelijke modellen voor de kunsten in Vlaanderen, Brussel: Kwarts, 4–25.

Van der Aa, Fenneke. 2014a. ‘Kunstenaar zoekt statuut’. rektoverso.be. 26 March 2014.

Van der Aa, Fenneke. 2014b. ‘Een uitgeknutseld kunstenaarsstatuut’. rektoverso.be. 2 April 2014.

Van der Hoeven, Quirine. 2012. Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vandendriessche, Karel, and Lieven De Marez. 2020. ‘IMEC Digimeter 2019. Digitale mediatrends in Vlaanderen’. Leuven: IMEC.

Vanheusden, Els. 2016. ‘Het sociaal statuut van de kunstenaar: van algemeen vangnet naar een visum voor “the happy few”?’ Auteurs & Media, nr. 2: 200–212.

Vanlouwe, Karl. 2019. ‘Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand uitgebracht door Karl Vanlouwe over de vierde Brusselse taalbarometer’. Vlaams Parlement.

Van Nieuwenhuyse, Karel, and Marjolein Wilke. 2020. ‘History education in Belgium/ Flanders since 1945 between a national and a global scope: whose past, what for, and for whom?’ Bulletin du CREAS 7: 65–76.

Verbist, Dirk. 2020. ‘Discriminatie-motie decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk ongegrond, aldus Kamer en Senaat’. De Federatie.

Vlaamse Regering. 2019. ‘Regeerakkoord 2019-2024’.

Vlaamse Regulator voor de Media. 2019. ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen - Rapport 2019’.

Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen (VVBAD). 1998. Bibliotheken bouwen in Vlaanderen: twintig jaar openbare bibliotheekbouw 1978-1997. Antwerpen: Vlaamse vereniging voor bibliotheek-, archief- en documentatiewezen.

VLEVA. 2020. ‘Monitor deelname Vlaamse actoren aan EU-subsidieprogramma’s (2014-2020)’. Brussels.

VRT. 2016. ‘Overeenkomst Vlaamse Overheid - VRT’.

VRT. 2019. ‘Vlaanderen mee-maken. Visietekst ter voorbereiding van de beheersovereenkomst 2021-2025’.

Walterus, Jeroen. 2014. Cijferboek cultureel erfgoed 2012. Brussel: FARO.

Wellens, Nikol. 2020. ‘Grenscorrectie’. Kunstenpunt. 13 July 2020.

Wellens, Nikol. 2020. ‘Hybride economie’. Kunsten.be. 23 July 2020.

Wellens, Nikol. 2020. ‘Klimaatregeling’. Kunsten.be. 17 September 2020.

Willekens, Mart, Jessy Siongers, and John Lievens. 2018. ‘Waar ligt de grens? Grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector’. CuDOS (Ghent University).

KEY ORGANISATIONS AND PORTALS

Flanders

ABVV — ACOD Cultuur: https://www.cultuurkameraad.be

ACLVB: https://www.aclvb.be/

ACV Puls: https://www.cultuurvakbond.be/

ArtistsUnited: http://www.artistsunited.be/

Arts Flanders Japan: http://www.flanders.jp/en/ 

Association of the City and the Municipalities of the Brussels-Capital Region (VSGB): https://www.avcb-vsgb.be/fr/english/ 

Association of Flemish Cities and Municipalities (VVSG): https://www.vvsg.be/ 

Association of Flemish Provinces (VVP): https://www.vlaamseprovincies.be/ 

BELSPO, Federal Public Planning Service Science Policy: https://www.belspo.be/belspo/index_en.stm

BREEDBEELD: https://breedbeeld.org/ 

BRIO, Centre for Information, Documentation and Research on Brussels: https://www.briobrussel.be/?language=en 

Bouwmeester/Maître Architecte (bMa), Chief Architect of the Brussels-Capital Region: https://bma.brussels/en/homepage 

CANON Cultural Unit: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/canon-cultuurcel

CCinC, dataportal on culture centres, community centres, and libraries: https://kennisportaalccenbib.be/home

CEMPER: https://www.cemper.be/

CINEMATEK (Royal Belgian Film Archive): http://cinematek.be/ 

Circuscentrum: https://www.circuscentrum.be/en/

Contemporary Arts Heritage Flanders (CAHF): https://www.cahf.be/

Council for Journalism (RVDJ): https://www.rvdj.be/node/210 

Creatief schrijven: https://creatiefschrijven.be/ 

Creative Europe Desk Flanders: https://www.creativeeurope.be/nl 

cult! cultural network: https://www.cult.be/about

Cultura Pact Commission: https://www.cultuurpact.be/nl 

Cultuurconnect: https://www.cultuurconnect.be/about-us

Cultuurloket: https://www.cultuurloket.be/

Danspunt: https://www.danspunt.be/ 

Darna: https://darnavzw.be/nl 

Databank.kunsten.be: https://databank.kunsten.be/

Data Protection Authority: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen 

De Acteursgilde: https://deacteursgilde.be/

De Brakke Grond: https://brakkegrond.nl/# 

De Federatie: https://www.defederatie.org/

De Scenaristengilde: https://www.scenaristengilde.be/

deAuteurs: https://www.deauteurs.be/english/about-deauteurs/ 

deBuren: https://deburen.eu/ 

Dēmos: https://demos.be/english

Department of Culture, Youth & Media of the Flemish government: https://www.vlaanderen.be/cjm/en

Directie Cultureel Erfgoed (Brussels-Capital Region): http://erfgoed.brussels/

ENGAGEMENT ARTS, artist-led movement tackling sexual harassment, sexism and abuse of power in the Belgian arts field: https://www.engagementarts.be/en 

Epos (national agency for the Erasmus+ programme in Flanders): https://www.epos-vlaanderen.be/nl  

Erfgoedkaart.be: https://www.erfgoedkaart.be/

Eurostat, culture statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture 

Expertise Centre for Flemish Sign Language (VGTC): https://www.vgtc.be/ 

FARO (Flemish interface centre for cultural heritage): https://faro.be/en/faro-flemish-interface-centre-cultural-heritage

Flanders Architecture Institute: https://www.vai.be/en/

Flanders Arts Institute (Kunstenpunt): https://www.kunsten.be/en/

Flanders Audiovisual Fund (VAF): https://www.vaf.be/flanders-audiovisual-fund

Flemish Art Collection: http://www.vlaamsekunstcollectie.be/home.aspx

Flemish Centre for Art Archives (CKV): https://ckv.muhka.be/en/

Flemish Community Commission in Brussels (VGC): https://www.vgc.be/

Flanders Culture: https://flandersculture.be/ 

Flanders Department of Foreign Affairs (FDFA, soon to be merged into the Department of Chancellery and Foreign Affairs): https://www.fdfa.be/en 

Flanders District of Creativity (Flanders DC): https://www.flandersdc.be/en

Flanders Heritage: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Flanders Innovation & Entrepreneurship: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/flanders-innovation-entrepreneurship

Flanders Investment & Trade (FIT): https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3E

Flanders Literature: https://www.flandersliterature.be/

Flemish Government Architect: https://www.vlaamsbouwmeester.be/en 

Flemish Regulator of the Media: https://www.vlaamseregulatormedia.be/en

Flemish UNESCO Commission: https://www.unesco-vlaanderen.be/over-ons/vlaamseunescocommissie 

Fonds Culturele Infratstructuur (FoCI): https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/fonds-culturele-infrastructuur

Greentrack: https://greentrack.be/ 

Herita: https://www.herita.be/

Hub.brussels: https://hub.brussels/en/

ICOM Belgium Flander: https://www.icom-belgium-flanders.be/english/ 

Institute for the Equality of Men and Women: https://igvm-iefh.belgium.be/en 

Kanaries in Actie: http://www.dagvandedans.be/

King Baudouin Foundation: https://www.kbs-frb.be/

Koor&Stem: https://www.koorenstem.be/en 

Kruit: https://wijzijnkruit.be/ 

KUNSTWERKT: https://www.kunstwerkt.be/ 

Kunst in Huis: https://kunstinhuis.be/

Lasso: https://lasso.be/en 

Liaison agency Flanders-Europe (VLEVA): https://www.vleva.eu/en 

Letterenhuis: https://www.letterenhuis.be/en 

MAD Brussels: https://mad.brussels/en 

MATRIX (New Music Centre): https://www.matrix-new-music.be/en/ 

Mediarte: https://www.mediarte.be/nl

Mediawijs, Flemish Knowledge Centre for Digital and Media Literacy: https://en.mediawijs.be/about

Memoo, Vlaams instituut voor het archief: https://meemoo.be/en 

Ministry of Education and Training: https://onderwijs.vlaanderen.be/en/education-in-flanders

Minority Forum: https://www.minderhedenforum.be/ 

Monumentenwacht: https://www.monumentenwacht.be/

Muziekmozaïek: https://muziekmozaiek.be/ 

National Bank of Belgium, online statistics: https://stat.nbb.be/Index.aspx?lang=en&SubSessionId=407927c7-a566-4c21-aa24-facb48898e13&themetreeid=-200

NICC: http://www.nicc.be/?

OPENDOEK: https://www.opendoek.be/

Order of Architects (Flemish council): https://www.architect.be/en/i-am-an-architect/

Overleg Cultuur Erfgoed (OCE): http://www.overlegcultureelerfgoed.be/

Overleg Kunstenorganisaties (oKo): https://overlegkunsten.org/en

OP/TIL: https://www.cultuuroptil.be/

Pascal Decroos Fund: https://www.fondspascaldecroos.org/en 

Participation Survey web tool: https://www.participatiesurvey.be/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=3

Performing Arts Social Fund (Sociaal Fonds Podiumkunsten): https://www.podiumkunsten.be/english/118/who-we-are/510

PlayRight: https://playright.be/en/ 

PMV: https://www.pmv.eu/en

Public Waste Agency of Flanders (OVAM): https://www.ovam.be/ 

publiq: https://www.publiq.be/en/ 

Pulse, Cultural Network for Transition: https://www.pulsenetwerk.be/english 

Reseau des Arts à Bruxelles/Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO): https://rabbko.be/en/

Royal Academy of Dutch Language and Literature (KANTL): https://www.kantl.be/ 

Royal Commission for Monuments and Landscapes of the Brussels-Capital Region: http://www.kcml.irisnet.be/nl 

Royal Flemish Academy of Belgium for Arts and Sciences (KVAB): https://www.kvab.be/en 

Sabam: https://www.sabam.be/en 

Screen.brussels Fund: https://screen.brussels/en/fund 

Screen Flanders: https://screenflanders.be/en/ 

Semu: https://www.semu.be/en/indexen.htm 

Simim: https://www.simim.be/nl/home.htm 

Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk (SFSCW): https://www.vivosocialprofit.org/p5392

Social Innovation Factory: https://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl/english

Sociare: https://www.sociare.be/home/

Socius: https://socius.be/

Sofam: https://www.sofam.be/nl/ 

Statbel: https://statbel.fgov.be/en

State of the Arts (SOTA): http://state-of-the-arts.net/

Statistics Flanders: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/in-english

Steunpunt Taalwetwijzer: http://www.taalwetwijzer.be/ 

Strategic Advisory Council for Culture, Youth, Sport and Media (SARC): https://cjsm.be/sarc/index.shtml  

Study Centre for Flemish Music (SVM): https://www.svm.be/content/svm-english 

Taalunie (Union for the Dutch Language): https://taalunie.org/informatie/112/taalunie-union-for-the-dutch-language 

Team Equal Opportunities of the Flemish government: https://gelijkekansen.be/home 

TRACKS, network for archive and collection management in the arts: https://www.projecttracks.be/en/ 

UNESCO Platform Flanders: https://www.unesco-vlaanderen.be/over-ons/upv 

UNIA, Interfederal Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism: https://www.unia.be/en

VI.BE: https://vi.be/

visit.brussels: https://visit.brussels/en/ 

VISITFLANDERS (Toerisme Vlaanderen): https://www.toerismevlaanderen.be/ 

Vlaamse Auteursvereniging (VAV): https://www.auteursvereniging.be/

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ): https://journalist.be/ 

Vlamo: https://www.vlamo.be/

Vrouwenraad: http://vrouwenraad.axoclub.be/page?page=home 

VRT, Flemish Public Broadcaster: https://www.vrt.be/en/

Workshop Intangible Heritage Flanders: https://immaterieelerfgoed.be/nl

1819, starting point for Brussels entrepreneurs: https://1819.brussels/en

READ ALL ABOUT Belgium

On the country homepage, you can read the profile chapters, quick facts and download PDF’s.