SOURCES & LINKS

SWEDEN

KEY DOCUMENTS ON CULTURAL POLICY

Books, articles, and reports

DIK 2019. Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek. Stockholm: DIK.d

Essen, Johan von. 2020. Ideellt arbete i det svenska samhället. In: Johan von Essen & Lars Svedberg (eds.) Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, p. 19–46.

Fürst, Henrik; Levelius, Sanna & Nylander, Erik 2018. Kulturell bildning i folkhögskolans regi: Deltagare och lärare på estetiska profilkurser. Stockholm: Kulturrådet.

Harding, Tobias 2022. “Culture Wars? The (Re)politicization of Swedish Cultural Policy”, Cultural Trends, 31:2, 115-132..

Internetstiftelsen 2023. Svenskarna och internet. Stockholm: Internetstiftelsen.

Kulturananlys Norden 2023. Kultursektorn efter covid-19-pandemin. Göteborg: Kulturanalys.

Lindqvist, Katja (2023). “The rise and fall of cultural and creative industries policy in Sweden.” In: Christopher Mathieu & Valerie Visanich (eds.). Accomplishing Cultural Policy in Europe: Financing, Governance, and Responsiveness. London: Routledge, 35–51.

National Library of Sweden (Kungliga biblioteket) 2023. Bibliotek 2022: Sveriges offentligt finansierade bibliotek. Stockholkm: Kungliga biblioteket.

SOU 2003:121. Internationella kulturutredningen. Stockholm: Fritzes.

SOU 2009:16. Kulturutredningen. Stockholm: Fritzes.

SOU 2017:95. Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Stockholm: Fritzes.

SOU 2018: 23. Konstnär – oavsett villkor? Stockholm: Fritzes.

SOU 2019:158. Härifrån till evigheten: En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Stockholm: Fritzes.

SOU 2021:77. Från kris till kraft: Återstart för kulture. Stockholm: Fritzes n.

SOU 2022:44. Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. Stockholm: Fritzes.

SOU 2023:30. Ett trygghetssystem för alla: Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst. Stockholm: Fritzes.

SOU 2023:58. Kultursamhället: Utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Stockholm: Fritzes.

Statistics Sweden (SCB) 2020. Befolkningens it-användning 2020. Stockholm: SCB.

Sundeen, Johan & Blomgren, Roger (2020). Offentliga bibliotek som arena för aktivism: En fallstudie av vänsterpolitisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 02/2020 (Vol. 23).

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2021a. Så fri är konsten. Den  kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten. Rapport 2021:1. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2021b. Ett år med pandemin. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys. Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2021c. Konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet. Rapport 2021:2. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2022. Kulturanalys 2022. En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen. Rapport 2022:1. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2023. Kulturvanor 2022. Kulturfakta 2023:2. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2023b. Kulturarbetsmarknaden efter pandemin. Faktablad 2023:2. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2023c. Att bredda deltagandet i kulturlivet: Hinder och möjligheter. Rapport 2023:2. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2023d. Kulturområdetsfinansiering: En kartläggning med fokus på icke-offentliga aktörer. Delredovisning 2023-12-07. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) 2018. Kreametern - analysrapport #1; Den kulturella och kreativa sektorns ekonomiska utveckling 2010–2016. Stockholm: Tillväxtverket.

Swedish Arts Council (Kulturrådet) 2022. Kulturskolan i siffror 2021: Sammanfattning av statistik 2021. Stockholm: Kulturrådet.

Swedish Arts Council (Kulturrådet) 2019. Struktur- och investeringsfonder 2019. Stockholm: Kulturrådet.

Swedish Arts Council (Kulturrådet) 2023. Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2022 Kreativa Europa 2022. Stockholm: Kulturrådet.

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden) 2020. Konstnärers ekonomiska villkor under pandemin: Uppföljning och kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av stödåtgärder. Stockholm: Konstnärsnämnden.

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden) 2021. Swedish Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor. Stockholm: Konstnärsnämnden.

Tidöavtalet (2022). Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige. Accessed on November 24th, 2023, from “https://moderaterna.se/app/uploads/2022/10/Tidoavtalet-Overenskommelse-for-Sverige.pdf”

KEY ORGANISATIONS AND PORTALS

Authors' Fund (Författarfonden) https://www.svff.se/International/index.html.

Ministry of Culture https://si.se/en/about-si/our-mission/.

Ministry of Education and Research https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/.

National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) https://www.raa.se/in-english/

Nordic statistics database https://www.nordicstatistics.org/culture/.

Royal Library (Kungliga biblioteket) https://www.kb.se/in-english/about-us.html.

Sámi Parliament (Sametinget) https://www.sametinget.se/lang/english.

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån, SCB) https://www.scb.se/en/

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) https://kulturanalys.se/en/frontpage/

Swedish Arts Council (Statens Kulturråd) https://www.kulturradet.se/en/

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden) https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11309.

Swedish Press and Broadcasting Authority (Myndigheten för press, radio och TV) https://www.mprt.se/.

Swedish Film Institute (Svenska Filminstitutet, SFI) https://www.filminstitutet.se/en/.

Swedish Institute (Svenska Institutet, SI) https://si.se/en/about-si/our-mission/.

Swedish Performing Arts Agency (Musikverket) https://musikverket.se/om-musikverket/?lang=en

READ ALL ABOUT Sweden

On the country homepage, you can read the profile chapters, quick facts and download PDF’s.