SOURCES & LINKS

SWEDEN

KEY DOCUMENTS ON CULTURAL POLICY

Books, articles, and reports

DIK 2019. Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek. Stockholm: DIK.

Essen, Johan von. 2020. Ideellt arbete i det svenska samhället. In: Johan von Essen & Lars Svedberg (eds.) Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola,p. 19-46.

Fürst, Henrik;Levelius,Sanna & Nylander,Erik 2018. Kulturell bildning i folkhögskolans regi: Deltagare och lärare på estetiska profilkurser.Stockholm: Kulturrådet.

Harding, Tobias 2021. "World culture, world history, and the roles of a museum: A conceptual study of the Swedish museums of world culture, debates concerning them, and their roles in cultural politics" in International Journal of Cultural Policy, 27:3, 330-343.

Harding, Tobias, forthcoming 2022. “Culture Wars? The (Re) politicization of Swedish Cultural Policy”, forthcoming in Cultural Trends. Pre-published online: 29 Aug 2021.

Kulturananlys Norden 2021. Covid-19-pandemiens effekter på kultur­sektoren i de nordiske landene. Göteborg: Kulturanalys.

SOU 2003:121. Internationella kulturutredningen.

SOU 2009:16. Kulturutredningen.

SOU 2009:51.Avskaffande av filmcensuren för vuxna - men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

SOU 2017:95.Ett land att besøka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

SOU 2018: 23. Konstnär – oavsett vilkor?

SOU 2019:158. Härifrån till evigheten: En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.

SOU 2021:77. Från kris till kraft: Återstart för kulturen.

Statistics Sweden (SCB) 2020. Befolkningens it-användning 2020. Stockholm: SCB.

Sundeen, Johan & Blomgren, Roger (2020). Offentliga bibliotek som arena för aktivism: En fallstudie av vänsterpolitisk biblioteksideologi på 1970- och 2010-talen. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 02/2020 (Vol. 23).

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2013. Kulturlivet, näringslivet och pengarna: En omvärldsanalys.Rapport 2013:3. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2020. Kulturanalys 2020. En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen. Rapport 2020:1. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2021. Så fri är konsten. Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten. Rapport 2021:1. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2021b. Ett år med pandeminKonsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys) 2021c. Kulturvanor i Sverige 2020. Göteborg: Myndigheten för Kulturanalys.

Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) 2018. Kreametern - analysrapport #1; Den kulturella och kreativa sektorns ekonomiska utveckling 2010–2016. Stockholm: Tillväxtverket.

Swedish Arts Council (Kulturrådet). 2019. Kulturskolan i siffror. Stockholm: Kulturrådet.

Swedish Arts Council (Kulturrådet) 2019b. Struktur- och investeringsfonder 2019. Stockholm: Kulturrådet.

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden) 2020. Konstnärers ekonomiska villkor under pandemin: Uppföljning och kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av stödåtgärder. Stockholm: Konstnärsnämnden.

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden) 2021. Swedish Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor.Stockholm: Konstnärsnämnden.

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden) 2021b. Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor. Stockholm: Konstnärsnämnden.

KEY ORGANISATIONS AND PORTALS

Professional associations

The Ministry of Culture
https://si.se/en/about-si/our-mission/

The Ministry of Education and Research
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/

The Swedish Arts Council (Statens Kulturråd)
https://www.kulturradet.se/en/

The National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet)
https://www.raa.se/in-english/

Swedish Agency for Cultural Policy Analysis (Myndigheten för kulturanalys)
https://kulturanalys.se/en/frontpage/

Sámi Parliament (Sametinget)
https://www.sametinget.se/lang/english

The Swedish Association of Local Authorities and Regions
http://www.skl.se/

Professional associations

Artistic and Literary Professionals' Union / KLYS
http://www.klys.se/

Swedish Performing Arts Agency (Musikverket)
https://musikverket.se/om-musikverket/?lang=en

Swedish Press and Broadcasting Authority
https://www.mprt.se/

Grant-giving bodies

Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden)
https://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=11309.

The National Council for Adult Education
http://www.folkbildning.se

The National Public Arts Council
http://www.statenskonstrad.se/

The Press Subsidies Commission
http://www.presstodsnamnden.se

The Swedish Authors' Fund (Författarfonden)
https://www.svff.se/International/index.html

Swedish Film Institute (Svenska Filminstitutet, SFI)
https://www.filminstitutet.se/en/

The Swedish Institute
http://www.si.se

The Swedish Visual Artists Fund
http://www.konstnarsnamnden.se

Cultural research and statistics

ABM. Department for Archive, Library, Information and Museum Sciences, Uppsala University
http://www.abm.uu.se

Centre for Cultural Policy Research, University College of Borås
http://www.hb.se

Department of Conservation, Gothenburg University
http://www.conservation.gu.se

Department of Culture and Media, Umeå University
http://www.kultmed.umu.se

Department for Culture Studies, Linköping University
http://www.isak.liu.se/temaq

Division of the Sociology of Literature, Department of Literature, Uppsala University
http://www.littvet.uu.se

ETOUR. European Tourism Research Institute, Mid Sweden University
http://www.miun.se

Nodicom Sweden. Nordic Information Centre for Media and Communication Research, Gothenburg University
http://www.nordicom.gu.se

School of Arts and Communication -K3, University College of Malmö
http://www.mah.se

Statistics Sweden (Statistiska centralbyrån, SCB)
https://www.scb.se/en/

Nordic statistics database
https://www.nordicstatistics.org/culture/

Royal Library (Kungliga biblioteket)
https://www.kb.se/in-english/about-us.html

READ ALL ABOUT Sweden

On the country homepage, you can read the profile chapters, quick facts and download PDF’s.