COMPENDIUM CULTURAL POLICIES AND TRENDS IN EUROPE
Print this Page
Print this Page

Belgium/ 9. Sources and Links  

9.1 Key documents on cultural policy

Flemish Community

Bamford, Anne: Kwaliteit en consistentie. Arts and cultural education in Flanders. Brussels: Canon Cultuurcel, 2007. https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kwaliteit-en-consistentie-arts-and-cultural-education-in-flanders

Dillemans, Roger; Schramme, Annick: Wegwijs Cultuur. Leuven: Davidsfonds, 2005.

Dienderen, An van; Janssens, Joris; Smits, Katrien: Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving. Berchem: EPO, 2007. http://www.anvandienderen.net/wp-content/uploads/2017/08/Tracks_integraal.pdf

Elchardus, Marc; Huyse, Luc; Hooghe, Marc (red.): Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. (The Civil Society in Flanders). Brussel: VUBPress, 2001. 

Esmans, Debbie; De Wit, Dirk: E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid. (E-culture. Building blocks for practice and policy.) Leuven / Voorburg: Uitgeverij Acco, 2006.

Frisse lucht, lange adem. Historiek, cijfers en scenario's van het beeldende kunstveld in Vlaanderen. Ghent: BAM, 2011.

Gielen, Pascal: Esthetica voor beslissers - aanzet tot een debat over een reflexief cultuurbeleid. (Aesthetics for decision makers – Initial impetus to a debate about a reflexive cultural policy). Tielt: Uitgeverij Lannoo, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Cultuur, 2001.

Gielen, Pascal; Laermans, Rudi: Een omgeving voor actuele kunst. Een toekomstperspectief voor het beeldende-kunstenlandschap. (A context for contemporary art. Perspective for the visual arts sector). Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2004.

Guiette, Alain; Jacobs, Sofie; Schramme, Annick; Vandenbempt, Koen: Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse. Antwerp, Leuven: UAMS & Flanders DC, 2011.

Huybrechts, Liesbeth. CROSS-over. Kunst, media en technologie in Vlaanderen. Tielt, LannooCampus, 2008.

Jans, Erwin: Interculturele intoxicaties. Over kunst, cultuur en verschil. Berchem: EPO, 2006.

Janssens, Joris; Moreels, Dries: Metamorphoses. Performing Arts in Flanders since 1993. Brussels: VTi, 2007. https://www.amazon.co.uk/Metamorphoses-Performing-Arts-Flanders-Since/dp/9074351344

Janssens, Joris (ed.), Ins & Outs. A Field Analysis of the Performing Arts in Flanders. Brussels: VTi, 2011.

Joining the Dots. Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid. Brussels, VTi: 2011.

Kunstenloket: The Status of the Artist. 2006. D/2006/10.738/1. 

Laermans, Rudi: Het cultureel regiem. Cultuur en beleid in Vlaanderen.(The cultural regime. Culture and Policy in Flanders.) Brussel: Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur, 2002. 

Lievens, John; Waege, Hans: Participatie in Vlaanderen: 1. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2009. Leuven: Acco 2011.

Lievens, John; Waege, Hans: Participatie in Vlaanderen: 2. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2009. Leuven: Acco 2011.

Loose, Maxime; Lamberts, Miet: Aanzet tot een monitoringinstrument voor de artistieke sector. Leuven: HIVA, 2006. (Synopsis available in English: Art and knowledge – A tentative monitoring tool for the arts sector)

Prisma. Analyses, visies, uitdagingen en kansen voor cultureel erfgoed in Vlaanderen (2009-2011). Brussel: Faro 2011.

Schramme, Annick; Verbergt, Bruno; De Corte, Dirk; De Pelsmacker, Patrick. Cultuurmanagement. De regels van de kunst. Tielt: LannooCampus 2011.

Vermeersch, Lode; Anneloes Vandenbroucke: Veldtekening Cultuureducatie. Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse. Leuven: HIVA, 2011.

De Vlaamse audiovisuele sector in beeld: een socio-economische profilering. Ghent/Leuven: IDEA Consult / Vlerick Management School, 2010.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: VRIND 2010, Vlaamse regionale indicatoren. (Flemish regional indicators) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 2010. 

Van der Hoeven, Quirine : De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen. (The border as a mirror. A comparison of the cultural system in the Netherlands and Flanders).

French-speaking Community of Belgium

General Culture Administration

Focus Culture 2013. Faits et Tendances, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, 2014 (www.culture.be).

Focus Culture 2012. Faits et Tendances, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, 2013 (www.culture.be).

Le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Collection Culture et Education permanente n°19, 2013.

Conceptions du dialogue interculturel en Wallonie et à Bruxelles, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Collection Culture et Education permanente n° 16, 2012.

La pauvreté et l’exclusion sociale. Regards du monde associatif et d’institutions culturelles, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Collection Culture et Education permanente n°14, 2010.

Exclusions ? La Culture en actions,  General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Collection Culture et Education permanente n°15, 2011.

Aide à la création numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium,,  Audiovisuel, Cellule Arts numériques, 2011.

Patrimoine et vie collective, General Culture Administration, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Collection Culture et Education permanente n°9, 2005.

General Audio-visual and Multimedia Service

Annuaire de l'audiovisuel 2011-2012, French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2012.

Bilan de la production, de la promotion et de la diffusion cinématographiques et audiovisuelles 2013, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2014.

Les aides du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2014.

Long Métrage 2014, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2014.

Court Métrage Animation et Fiction 2014, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2014.

Documentaires 2014, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2014.

Films Lab 2014, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, Brussels, 2014.

Guide l’Animation et du Crossmédia en Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles Images, Brussels, 2014.

Annuaire de l'audiovisuel 2011-2012, Cinema and Audio-visual Centre, General Audio-visual and Multimedia Service, Ministry of the French-speaking Community of Belgium, 2012.

Cultural Policies Observatory (studies available from www.opc.cfwb.be)

Portrait socioéconomique du secteur des arts du cirque, des arts forains et des arts de la rue en Fédération Wallonie-Bruxelles, Politiques culturelles, Etudes n°4, November 2014.

Gratuité dans les musées le premier dimanche du mois : résultats d’enquête sur la fréquentation et la composition du public, Politiques culturelles, Etudes n° 3, June 2014.

Démocratie culturelle & démocratisation de la culture, Politiques culturelles, Repères n°4-5, June 2014.

Faire médiation culturelle - Évolution et orientations des métiers de l'animation en centres culturels, Politiques culturelles, Etudes n°2, November 2013.

La diversité culturelle, Politiques culturelles, Etudes n°4, May 2013.

Étude approfondie des pratiques et consommation culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, Politiques culturelles, Repères n°3, November 2012.

Related with the cultural policies Observatory

Pratiques et consommation culturelles en Communauté française. Michel Guérin (Observatoire des politiques culturelles), CRISP, 2009.

Festivals de musique[s]. Un monde en mutation. Une comparaison internationale, sous la direction de Emmanuel Négrier (Université de Montpellier 1), Michel Guérin (Observatoire des politiques culturelles), Lluis Bonet (Université de Barcelone). Éditeur Michel de Maule, 2013.

Ministry of the French-speaking Community of Belgium

La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, French-speaking Community of Belgium, 2014.


Chapter published: 26-06-2018

Your Comments on this Chapter?