COMPENDIUM CULTURAL POLICIES AND TRENDS IN EUROPE
Print this Page
EN DE FR 
Print this Page
EN DE FR 

Slovenia/ 9. Sources and Links  

9.1 Key documents on cultural policy

Čopič, Vesna; Tomc, Gregor; Wimmer, Michael: Kulturna politika v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1997.

Čopič, Vesna; Tomc, Gregor: "Threat or opportunity? Slovenian cultural policy in transition" in: Journal of Arts Management, Law, and Society Vol.30, no.1 spring 2000, str.42-52, ISSN 1063-2921.

Gosselin, Tania: Minority Media in Hungary in Slovenia. Ljubljana: Peace Institute, 2003.
See http://www.mirovni-institut.si/slo_html/publikacije/Gosselin01.pdf

Milosavljevič, Marko: Television Across Europe: regulation, policy and independence –Slovenia. Budapest: Open society Institute, 2005. See http://www.eumap.org/topics/media

Ministry of Culture, News, See http://www.mk.gov.si/en/splosno/novice/archive/

Ministrstvo za kulturo: National Programme for Culture 2008-2011. http://www.mk.gov.si/en/legislation/

Ministrstvo za kulturo: Analiza stanja na področjih kulture in predlog prednostnih ciljev. uednik. Grilc, Uroš, Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 424. See http://www.mk.gov.si/slo/.

Ministrstvo za kulturo: Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007. http://www.mk.gov.si/slo/.

Ministrstvo za kulturo: Slovenski nacionalni kulturni program. Predlog, Ljubljana: Nova revija, 2000.

Ministrstvo za kulturo: Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in kulturnih projektov v letu 2007. See http://www.mk.gov.si/slo/.

Ministrstvo za kulturo: Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in kulturnih projektov v letu 2006. See http://www.mk.gov.si/slo/.

Ministrstvo za kulturo: Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in kulturnih projektov v letu 2005. See http://www.mk.gov.si/slo/.

Ministrstvo za kulturo: Poročilo o (so)financiranju kulturnih programov in kulturnih projektov v letu 2004. See http://www.mk.gov.si/slo/.

Državni proračun 2006: Obrazložitev finančnega načrta Ministrstva za kulturo. See http://www.gov.si/mf/slov/proracun/sprejet_proracun/2006/obrazlozitev_posebnega_dela.htm

Slovenia Cultural Profile
See http://www.culturalprofiles.net/Slovenia/Directories/Slovenia_Cultural_Profile/-5.html


Chapter published: 11-02-2015

Your Comments on this Chapter?