COMPENDIUM CULTURAL POLICIES AND TRENDS IN EUROPE
Print this Page
EN DE FR 
Print this Page
EN DE FR 

Slovakia/ 9. Sources and Links  

9.2 Key organisations and portals

Cultural policy making bodies

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture)
http://www.mksr.sk

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance)
http://www.finance.gov.sk

Grant-giving bodies

Pamiatkový úrad (Monuments Board of the Slovak Republic)
http://www.pamiatky.sk

Národné osvetové centrum Bratislava (National Centre of Public Education and Culture)
http://www.nocka.sk

Literárny fond (Literary Fund)
http://www.litfond.sk

Hudobný fond (Music Fund)
http://www.hf.sk

Fond výtvarných umení (Visual Arts Fund)
http://www.fvu.sk

Nadácia centrum súčasného umenia (Centre for Contemporary Art Foundation)
http://www.ncsu.sk

Professional associations

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (Association of Writers)
http://www.aoss.sk

Asociácia slovenských filmových klubov (Associtaion of Film Clubs)
http://www.asfk.sk

Asociácia súčasného tanca (Association for Contemporary Dance)
http://www.sucasnytanec.sk

Design Slovakia
http://www.designdays.sk

Komora architektov, Spolok architektov Slovenska (Chamber of Architects)
http://www.archinet.sk

Komora reštaurátorov (Chamber of Conservators / Restorers)
http://www.restauro.sk

Slovenská asociácia knižníc (Association of Libraries)
http://www.sakba.sk

Slovenská asociácia producentov v audiovízii (Association of Audiovisual Producers)
http://www.sapa.cc

Slovenská filmová a televízna akadémia (Association of Filmmakers)
http://www.sfta.sk
http://www.slnkovsieti.sk

Slovenská hudobná únia (Association for Music)
http://www.shu.szm.sk/shu.html

Slovenská výtvarná únia (Associtaion of Visual Artists)
http://www.svu.sk

Spolok koncertných umelcov (Association of Music Performers)
http://www.sku.sk

Spolok slovenských spisovateľov (Association of Writers)
http://www.spisovatel.sk

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR (Association of Book Publishers and Distributors)
http://www.zvks.sk

Zväz múzeí na Slovensku (Association of Museums)
http://www.zms.sk

Zväz slovenských fotografov (Association of Photographers)
http://www.zsf.sk

Cultural research and statistics

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic)
http://www.statistics.sk

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (Centre for Ethnic and Cultural Research)
http://www.cvek.sk/main.php?p=uvod&lang=en

Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava (Department of Culturology, Faculty of Philosophy, Comenius University Bratislava)
http://www.kulturologia.sk

Culture / arts portals

Portal on clutural activities in Slovakia
http://www.kultura.sk

Portal on arts
http://www.umenie.sk

Portal on film
http://www.kinema.sk

Obnova.sk - Czech and Slovak portal on cultural heritage
http://www.obnova.sk

Audiovizuálne informačné centrum (Audiovisual Information Centre)
http://www.aic.sk

Divadlo na Slovensku (portal on theatre in Slovakia)
http://www.theatre.sk

Kultúrny kontaktný bod (Cultural Contact Point)
http://www.ccp.sk

Kancelária Media Desk Slovensko
http://www.mediadesk.sk


Chapter published: 15-01-2008

Your Comments on this Chapter?