COMPENDIUM CULTURAL POLICIES AND TRENDS IN EUROPE
Print this Page
Print this Page

Poland/ 9. Sources and Links  

9.1 Key documents on cultural policy

Ilczuk D.: Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Bydgoszcz- Warszawa, 2013, Available at: http://rynekartystow.pl/userfiles/files/raport_rynek_pracy.pdf

Ilczuk, D; Nowak, M.: Culture and Structural Funds in Poland, Warsaw, 2012, Available at: http://www.eenc.info/wp-content/uploads/2012/07/DIlczuk-MNowak-Culture-and-the-Structural-Funds-in-Poland.pdf

Ilczuk, D.: Ekonomika kultury (Economics of Culture), Warsaw: PWN, 2012

The National Strategy for the Development of Culture in 2004-2007. Warsaw: Ministry of Culture, 2004. Available at http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf;

Conference Warsaw Castle April 2003: Chance for Culture. Conference Reader prepared for the debate which was held in the Warsaw Castle on the 6th of April 2003. 

Ilczuk, D.: Comparative Analysis of National Development Plan 2007-2013 and National Culture Development Strategy 2004-2013, Pro Cultura, Warsaw 2005

Ilczuk, D.: Cultural Citizenship. Cultural Policy and Civil Society in Europe. Amsterdam: Boekmanstudies, 2001. 

Ilczuk, D.: Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Cultural Policy in civic society) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. 

Ilczuk, D.; Misiag, W.: Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej. (Financing and culture organisation in free-market system)Warszawa: IbnGR, 2003. 

Ilczuk, D.; Siciński, A.; Wojciechowski, J. S.: Polityka kulturalna państwa (projekt).(State's cultural policy - project) Kultura Współczesna, nr 2-3/1999. 

Kostyrko, T.; Czerwiński, M. (eds.): Kultura polska w dekadzie przemian. (Polish culture in changes decade) Warszawa: Instytut Kultury, 1999. 

Ministry of Culture and Art: The Principles of the Cultural Policy. Prepared by the Ministry of Culture and Art and adopted by the Council of Ministers, 1993. 

Ministry of Culture and National Heritage: Full-scale Patronage. Cultural Policy of the State in the Years 2005-2006. Warsaw: Ministry of Culture and National Heritage, 2007.

Ministry of Culture and National Heritage: The Directions of Cultural Policy of the State / Government. Warsaw: Ministry of Culture and National Heritage, 1999. 

Orzechowski, E.: Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami. Pytań sporo, odpowiedzi mało. (Around culture, education, media menagement. Lots of questions, not many answers) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.

Reports on culture prepared for the Congress of Polish Culture 2009 available at http://www.kongreskultury.pl/;

Reports and information on campaign Culture counts! (Kultura się liczy) available at http://kulturasieliczy.pl/


Chapter published: 20-08-2015

Your Comments on this Chapter?