Sverige: kulturpolitik och trender i Europa: ett kompendium om grundläggande fakta och trender - kulturpolitik Databas - europeisk kultur politik

 

Permalink Land Profil Sverige: http://www.culturalpolicies.net/web/sweden.php

1. Historiska perspektiv: kulturpolitik och instrument
2. Kompetens, beslutsfattande och förvaltning
2,1 Organisationsstruktur (organisationsschema)
2,2 övergripande beskrivning av systemet
2,3 mellan ministerierna eller mellanstatligt samarbete
2,4 internationellt kulturellt samarbete
2.4.1 Sammanfattning av de viktigaste strukturer och tendenser
2.4.2 Offentliga aktörer och kulturell diplomati
2.4.3 Europeiska / internationella aktörer och program
2.4.4 Direkt professionell samverkan
2.4.5 Gränsöverskridande interkulturell dialog och samarbete
2.4.6 Andra relevanta frågor

3. Allmänna mål och principer i kulturpolitiken
3,1 Viktiga inslag i den nuvarande kulturpolitiken modell
3,2 Nationell definition av kultur
3,3 Kulturpolitikens mål

4. Aktuella frågor i kulturella utveckling och debatt
4,1 viktigaste kulturpolitiska frågor och prioriteringar
4,2 Den senaste politiska frågor och debatter
4.2.1 Kulturella minoriteter, grupper och samhällen
4.2.2 Språkfrågor och politik
4.2.3 Interkulturell dialog: aktörer, strategier, program
4.2.4 Social sammanhållning och kulturpolitik
4.2.5 Mångfald i medierna och innehåll mångfald
4.2.6 Kultur industrier: politik och program
4.2.7 Sysselsättningspolitiken för kultursektorn
4.2.8 Ny teknik och kulturpolitik
4.2.9 Heritage frågor och politik
4.2.10 Jämställdhet och kulturpolitik

4,3 Andra relevanta frågor och debatter

5. Huvudsakliga rättsliga bestämmelser på kulturområdet
5,1 Generell lagstiftning
5.1.1 konstitutionen
5.1.2 Fördelning av behörighet
5.1.3 Fördelning av offentliga medel
5.1.4 Social trygghet ramar
5.1.5 Skattelagarna
5.1.6 Arbetsrätten
5.1.7 bestämmelser om upphovsrätt
5.1.8 Skydd av lagar
5.1.9 Språk lagar

5,2 Lagstiftning om kultur
5,3 sektorspecifik lagstiftning
5.3.1 Bildkonst och design
5.3.2 Scenkonst och musik
5.3.3 Kulturarv
5.3.4 Litteratur och bibliotek
5.3.5 Arkitektur och miljö
5.3.6 Film, video och fotografi
5.3.7 Kultur industrier
5.3.8 Massmedier
5.3.9 Lagstiftning för självständiga konstnärer
5.3.10 Övriga områden av relevant lagstiftning
6. Finansiering av kultur
6,1 Kort översikt
6,2 Offentlig kultur per invånare
6,3 Offentliga kulturella utgifterna fördelade efter nivån på den offentliga
6,4 Uppdelning efter sektor

7. Kulturinstitutioner och nya partnerskap
7,1 Omfördelning av offentligt ansvar
7,2 Status / roll och utvecklingen av de stora kulturinstitutionerna
7,3 Nya partnerskap eller samarbete

8. Stöd till kreativitet och delaktighet
8,1 Direkt och indirekt stöd till konstnärer
8.1.1 Särskilda konstnärer fonder
8.1.2 Bidrag, belöningar, stipendier
8.1.3 Stöd till professionella konstnärer bolag eller föreningar

8,2 kulturella konsumtion och delaktighet
8.2.1 Trender och siffror
8.2.2 Strategier och program

8,3 Konst och kulturell utbildning
8.3.1 Konst utbildning
8.3.2 Interkulturell utbildning

8,4 Amateur konst, kulturella föreningar och centra gemenskap
8.4.1 Amatör konst
8.4.2 Kulturhus och gemenskap kulturföreningar

9. Källor och länkar
9,1 Viktiga dokument om kulturpolitik
9,2 Viktiga organisationer och portaler

Kulturpolitik och trender i Europa: ett kompendium med grundläggande fakta och trender är ett transnationellt projekt som initierades av Europarådet och har pågått sedan 1998 som ett joint venture med Europeiska Institutet för jämförande kulturforskning (ERICarts).
Det är en unik (on-line och off-line) informationssystem, som ger enkel tillgång till data, fakta, trender och sammanfattningar av den nuvarande debatten om nationell kulturpolitik utvecklingen i Europa.