Moldova: Compendiu de date şi tendinţe generale în Europa – baza de date a politicii culturale – politica culturală a Europei – experienţe pozitive în dialogul intercultural – diversitatea culturală şi politicile culturale

Permalink Compendiu pentru Moldova: http://www.culturalpolicies.net/web/moldova.php


1. Perspectivă istorică: politici culturale şi instrumente
2. Competenţe, factori de decizie şi adminsitrare
2.1 Structura organizatorică (organigrama)
2.2 Prezentarea generală a sistemului
2.3 Cooperarea inter-minesterială sau inter-guvernamentală
2.4 Colaborarea culturală internaţională
2.4.1 Structuri şi direcţii principale
2.4.2 Instituţii publice şi diplomaţie culturală
2.4.3 Instituţii şi programe europene
2.4.4 Cooperarea profesională directă
2.4.5 Cooperarea şi dialogul inter-cultural trans-naţional
2.4.6 Altă informaţie relevantă

3. Obiective generale şi principii ale politicii culturale
3.1 Principalele elemente ale politicii culturale curente
3.2 Definiţia naţională a culturii
3.3 Obictivele politicii culturale

4. Problematica curentă şi dezbateri privind dezvoltarea politicii culturale
4.1 Schimbări esenţiale privind problematica şi priorităţile culturale
4.2 Problematică şi dezbateri recente privind politica culturală
4.2.1 Prevederi pentru minorităţile culturale
4.2.2 Problematică şi politici lingvistice
4.2.3 Dialogul inter-cultural : programe şi strategii
4.2.4 Coeziunea socială şi politica culturală
4.2.5 Pluralismul mediatic şi diversitatea de conţinut
4.2.6 Industrii culturale : politici şi programe de dezvoltare
4.2.7 Politica de angajare în domeniul culturii
4.2.8 Tehnologii noi şi politica culturală
4.2.9 Politica şi problematica privind patrimoniul
4.2.10 Egalitatea de genuri şi politicile culturale
4.3 Alte dezbateri şi probleme relevante

5. Legislaţia în domeniul culturii
5.1 Legislaţia generală
5.1.1 Constituţia
5.1.2 Divizarea jurisdicţiei
5.1.3 Alocarea din fonduri publice
5.1.4 Cadrul securităţii sociale
5.1.5 Legi privind taxele
5.1.6 Legile muncii
5.1.7 Clauze privind dreptul de autor
5.1.8 Legi privind protecţia datelor
5.1.9 Legi lingvistice
5.2 Legislaţia în cultură
5.3 Legi în diverse sectoare culturale
5.3.1 Arta plastică şi decorativă
5.3.2 Artele interpretative şi muzica
5.3.3 Patrimoniul cultural
5.3.4 Literatura şi bibliotecile
5.3.5 Arhitectura şi mediul ambiant
5.3.6 Filmul, video şi arta fotografică
5.3.7 Industrii culturale
5.3.8 Mass media
5.3.9 Legislaţia privind activitatea artistică pe cont propriu
5.3.10 Alte legi relevante

6. Finanţarea culturii
6.1 Prezentare generală
6.2 Cheltuieli în cultură pe cap de locuitor
6.3 Cheltuieli publice în cultură alocate la nivel de Guvern
6.4 Cheltuieli bugetare

7. Instituţii culturale şi noi asociaţii
7.1 Transfer al responsabilităţii publice
7.2 Statutul şi dezvoltarea celor mai importante instituţii culturale
7.3 Apariţia unor iniţiative de cooperare

8. Susţinere pentru activitate şi participare
8.1 Susţinere directă şi indirectă
8.1.1 Fonduri artistice speciale
8.1.2 Burse, premii, granturi
8.1.3 Susţinerea asociaţiilor sau uniunilor de creaţie
8.2 Participare şi consul cultural
8.2.1 Ratele de participare
8.2.2 Politici şi programe
8.3 Arta şi educaţia culturală
8.3.1 Învăţământul artistic, programe şi modele
8.3.2 Educaţia inter-culturală
8.4 Arta de amatori, asociaţiile culturale şi centrele comunitare
8.4.1 Arta de amatori
8.4.2 Casele de cultură şi cluburile culturale comunitare

9. Surse de informare
9.1 Documente esenţiale privind politica culturală
9.2 Organizaţii relevante şi adrese

Compendiul de date şi tendinţe generale în politica culturală a Europei este o pagină web, un sistem permanent actualizat de informaţie şi monitorizare a politicilor culturale, a instrumentelor, dezbaterilor şi tendinţelor din acest domeniu în Europa. Compendiul a fost iniţiat de către Consiliul Europei în parteneriat cu Institutul European pentru Cercetare Culturală Comparată (ERICarts) în 1998. Compendiul este realizat în parteneriat cu o comunitate de practicieni, constituită din cercetători independenţi în domeniul politicilor culturale, ONG şi guverne naţionale